Ekipet e NP Rrugët dhe rrugicat Shkup, me urdhër të Qytetit të Shkupit, gjatë muajit të kaluar kanë shënuar sinjalizimin horizontal të rrugëve dhe bulevardeve të qytetit në një sipërfaqe të përgjithshme prej 8780 metra katrorë. Vendkalimet e këmbësorëve dhe stacionet e autobusëve në një sipërfaqe prej 4,108 metra katrorë dhe 4,672 metra katrorë janë shënuar me makinë linjat gjatësore të rrugëve dhe bulevardeve në zonën qendrore të qytetit, komunën Kisella Vodë, komunën Gazi Babë dhe komunën Butel. .
Paralelisht me rivendosjen e sinjalistikës horizontale, mbahet edhe sinjalistika vertikale, riparimi i sinjalistikës së dëmtuar të komunikacionit në rrugët e qytetit, si dhe vendosja e sinjalistikës së re aty ku është e nevojshme.
Ekipet do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme me shënimin e natës të sinjalizimit horizontal sipas dinamikës së përcaktuar të Qytetit të Shkupit, si dhe me kontrollin dhe rehabilitimin e shenjave të komunikacionit në të gjitha rrugët ku ka nevojë për intervenime me qëllim për të rritur sigurinë e përdoruesve të rrugës