1. Bordi drejtues, i përbërë nga 12 anëtarë, të cilët emërohen dhe shkarkohen nga Këshilli i Qytetit të Shkupit;

Bordi drejtues i NP Rrugët dhe Rrugicat – Shkup:

1. Frosina Spasevska Mikuliq
2. Ružica Risteska
3. Boban Stojanoski
4. Gjorgi Grkovski
5. Goran Jekiq
6. Sandra Stojkovska
7. Remin Kalafi
8. Taide Alili
9. Daniela Simonovska
10. Antonio Koneski
11. Aleksandër Manevski

 

2. Bordi për kontroll të punëve materiale dhe financiare i përbërë nga 5 anëtarë të emëruar dhe shkarkuar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit;

Bordi Mbikëqyrës i NP Rrugët dhe Rrugët - Shkup:

1. Elena Jakimoska
2. Sasho Markovski
3. Sasho Apostoloski
4. Zoran Micevski
5. Berat Abdurahmani

 

FINANCIMI!

Financimi i veprimtarisë kryesore të ndërmarrjes është nga mjetet në përputhje me Programin për shfrytëzimin e mjeteve nga shfrytëzimi i tokës ndërtimore në zonën e qytetit të Shkupit të miratuar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit, si dhe si nga burime të tjera financimi të përcaktuara me ligj.

Sipas kësaj, financohet veprimtaria themelore e Ndërmarrjes Publike dhe bëhet trajtimi i konsumit të përbashkët komunal për nevojat e qytetarëve të qytetit të Shkupit.

Për punimet e kryera për Bashkitë, investitorët janë vetë ato – drejtpërdrejt ose nëpërmjet Fondit të Republikës për rrugët kryesore dhe rajonale.


Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon

Community Verified icon