QMKK (CUKS)  raporton se në këto orët e paradites vërehet një numër më i madh i automjeteve përgjatë:

-bul. 8 shtator drejt rr. i dashur,

– ul.Dimitrije Çupovski drejt objektit me bul. Shën Kliment Ohridski,

-bul. Sveti Kliment Ohridski drejt shtëpisë me ul. Shenjtorët Kirili dhe Metodi,

– rr. 11 tetor drejt Qendrës,

-bul. Ilinden në të dy drejtimet,

-bul. Mitropoliti Teodosiy Gologanov drejt Qendrës,

-bul. Kuzman Josifovski Pitu drejt Qendrës,

– rr. Shën Kirili dhe Metodi drejt Blvd Vodnjanska.