Aktivitetet aktuale

Pas dy ditëve të reshjeve të vazhdueshme, trotuaret në bulevardet dhe rrugët kryesore që janë nën juridiksionin e Qytetit të Shkupit janë pastruar plotësisht nga dëbora dhe sot trafiku në qytet ndodh në mënyrë normale.