Struktura

Ndërmarrja Publike me qëllim të kryerjes efikase të aktiviteteve që i kryen në përputhje.
Statuti është i organizuar në Sektorë, përkatësisht:

1. Sektori – Mekanizim
2. Sektori – Trafiku
3. Sektori – Mirëmbajtja dhe ndërtimi i rrugëve
4. Sektori – Punime teknike
5. Sektori – Juridik – personel dhe punët e përgjithshme
6. Sektori – Financa