Forma e Kontaktit

Drejtimet

Rr.Kole Nedelkovski nr.38 tel kontakt 3 162 317 fax 3 162 744
email: info@uip.gov.mk

Lokacioni i përkohshëm për shkak të kushteve të jashtëzakonshme:

Rr.516 nr.10 (në lokalet e NP Higjiena Komunale Shkup)


Community Verified icon