РЕКОНСТРУИРАНА ПЕШАЧКО-ВЕЛОСИПЕДСКАТА ПАТЕКА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА 11 ОКТОМВРИ

Целосно е реконструирана пешачко-велосипедската патека на дел од улицата 11 Октомври на потегот пред поранешен Тутунски комбинат. Од патеката во должина од 100 метри машински се отстранети бекатон плочките, поставен е нов асфалт, нови мали и големи рабници, како и заштитни столпчиња. Град Скопје континуирано работи на подобрување на пешачко-велосипедската инфраструктура, а вело патеката на…