Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
167

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Сабота, 21 Април 2018 02:06

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
79 47.3%
Задоволува
33 19.8%
Просечен
29 17.4%
Воопшто не ми се допаѓа
21 12.6%