Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
165

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Недела, 18 Март 2018 16:47

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
77 46.7%
Задоволува
33 20%
Просечен
29 17.6%
Воопшто не ми се допаѓа
21 12.7%