Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
155

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Среда, 09 Август 2017 09:12

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
73 47.1%
Задоволува
33 21.3%
Просечен
25 16.1%
Воопшто не ми се допаѓа
19 12.3%