Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
154

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Вторник, 06 Јуни 2017 08:11

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
73 47.4%
Задоволува
33 21.4%
Просечен
24 15.6%
Воопшто не ми се допаѓа
19 12.3%