Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
172

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Среда, 07 Ноември 2018 13:45

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
81 47.1%
Задоволува
34 19.8%
Просечен
31 18%
Воопшто не ми се допаѓа
21 12.2%