Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
174

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Вторник, 05 Февруари 2019 15:27

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
81 46.6%
Задоволува
34 19.5%
Просечен
31 17.8%
Воопшто не ми се допаѓа
23 13.2%