Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
153

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Среда, 19 Април 2017 09:03

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
72 47.1%
Задоволува
33 21.6%
Просечен
24 15.7%
Воопшто не ми се допаѓа
19 12.4%