Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
157

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Сабота, 04 Ноември 2017 16:04

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
75 47.8%
Задоволува
33 21%
Просечен
25 15.9%
Воопшто не ми се допаѓа
19 12.1%