Нашиот нов веб сајт:

Број на гласачи:
164

Прв глас:
Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01

Последен глас:
Петок, 23 Февруари 2018 16:57

Нашиот нов веб сајт:

Hits Percent Graph
Е одличен
77 47%
Задоволува
33 20.1%
Просечен
29 17.7%
Воопшто не ми се допаѓа
20 12.2%