Настани
Месечен преглед
Месечен преглед
Сите настани
Сите настани
Неделен преглед
Неделен преглед
Дневен преглед
Дневен преглед
Категории
Категории
Барај
Барај
Преземи како iCal
Преземи како iCal
Печати
Печати
Целосен преглед Петок, Мај 26, 2017
 Април 2017Мај 2017Јуни 2017
Вторник, Мај 02, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /вторник/ 02.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

ул.Трета Македонска Бригада

санација на коловоз

2

улици во општина Центар

санација на ударни дупки, машинско гребење и асфалтирање

3

кружен тек кај х.Континентал бул.Александар Македонски

санација на коловоз, сечење на оштетен асфалт

4

потег од Македонско Село до средно Водно

санација на коловоз, санација на ударни дупки на патека за маратон

5

велосипедско - ролерска патека на кеј на река Вардар, Лисиче

ископ на земјан материјал, тампонирање

6

кеј на р.Вардар кај Мостот на Цивилизациите

санација на камена коцка на патеката

7

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

8

Градски парк бул.Илинден

демонтажа на тактилна патека за слепи лица

9

бул.Гоце Делчев кај Судска палата

поставување, промена на постоечки катадиоптри

10

бул.Партизански Одреди

обележување на велосипедски патеки

11

ул.Јустинијан Први (поранешно име ул.Драчевска)

обележување на хоризонтална сигнализација

12

Семафоризирани крстосници

 

замена на преголеми лед модули на конзолни столбови и исправување на семафорски латерни на конзолни столбови
Среда, Мај 03, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /среда/ 03.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

1

к-ца бул.Свети Климент Охридски со бул.Теодосиј Гологанов

изведба на пешачко острово, спуштање на рабници на двете страни од булеварот,  и изградба на велосипедска патека

2

бул.Александар Македонски кружен тек кај х.„Континентал“

санација на коловоз, сечење на оштетен асфалт

3

потег од објект „Панорама“ до средно Водно

санација на коловоз, санација на ударни дупки на патека за маратон

4

бул.Трета Македонска Бригада

санација на коловоз, асфалтирање

5

велосипедско - ролерска патека на кеј на река Вардар, Лисиче

поставување на рабници и бетонирање

6

кеј на р.Вардар кај Мостот на Цивилизациите

санација на камена коцка на патеката

7

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

8

к-ца бул.Партизански Одреди со ул.Франклин Рузвелт

поправка на јамките на семафори

9

к-ца ул.Христијан Тодоровски Карпош со ул.Ферид Бајрам

монтажа на нов семафорски столб, возачка латерна и две пешачки латерни на семафорите

10

бул.Фебруарски Поход

обележување на автобуска постојки

11

ул.Јустинијан Први (поранешно име ул.Драчевска)

обележување на хоризонтална сигнализација
Четврток, Мај 04, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /четврток/ 04.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

к-ца бул.Свети Климент Охридски со бул.Теодосиј Гологанов

изградба на велосипедска патека и санација на заштитни столбови

2

бул.Александар Македонски кружен тек кај х.„Континентал“

санација на коловоз, сечење на оштетен асфалт

3

потег од објект „Панорама“ до средно Водно

санација на коловоз, санација на ударни дупки на патека за маратон

4

бул.Трета Македонска Бригада

санација на коловоз, санација на ударни дупки на патека за маратон

5

велосипедско - ролерска патека на кеј на река Вардар, Лисиче

поставување на рабници и бетонирање

6

плоштад „Филип Втори“

санација на оштетените плочки на плоштадот

7

кеј на р.Вардар кај Мостот на Цивилизациите

санација на камена коцка на патеката

8

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

9

к-ца бул.Партизански Одреди со ул.Никола Парапунов

поправка на јамките на семафори

10

бул.Партизански Одреди кај „Сити Мол“ влез во Окта

поправка на јамките на семафори

11

бул.Фебруарски Поход

обележување на хоризонтална сигнализација

12

ул.Јустинијан Први (поранешно име ул.Драчевска)

обележување на хоризонтална сигнализација
Петок, Мај 05, 2017
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАТВАРАЊЕ НА КОЛОВОЗНА ЛЕНТА НА НАДВОЗНИК „ЕСТЕКАДА“ (7:00 am - 12:00 - попладне)

Ве известуваме дека екипите на ЈП Улици и патишта Скопје, утре на ден  05.05.2017г., ќе работат на поставување заштитна метална ограда на надвозникот булевар Александар Македонски со булевар Киро Глигоров („Естекада“)  и поради извршувањето на работите ќе биде затворена една коловозна лента.

Работата ќе се извршува во периодот од 8:00 до 14:00 часот .

 
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /петок/ 05.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

к-ца бул.Свети Климент Охридски со бул.Теодосиј Гологанов

изградба на велосипедска патека

2

бул.Александар Македонски кружен тек кај х.„Континентал“

санација на коловоз, сечење на оштетен асфалт

3

велосипедско - ролерска патека на кеј на река Вардар, Лисиче

поставување на рабници и бетонирање

4

кеј на р.Вардар кај Мостот на Цивилизациите

санација на камена коцка на патеката

5

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

6

бул.Партизански Одреди кај пешачки мост Влајко

поправка на јамките на семафори

7

бул.Фебруарски Поход

обележување на хоризонтална сигнализација

8

булевар Александар Македонски со булевар Киро Глигоров надвозник („Естекада“)

замена на елементи од оштетена заштитна ограда
Понеделник, Мај 08, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /понеделник/ 08.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

к-ца бул.Свети Климент Охридски со бул.Теодосиј Гологанов

изградба на велосипедска патека

2

бул.Александар Македонски кружен тек кај х.„Континентал“

асфалтирање на оштетен коловоз

3

ул.Ѓорче Петров

санација на тротоари

4

велосипедско - ролерска патека на кеј на река Вардар, Лисиче

подготовка за асфалтирање

5

кеј на р.Вардар кај Мостот на Цивилизациите

санација на камена коцка на патеката и косините на реката

6

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

7

к-ца бул.Гоце Делчев со бул.Крсте Мисирков

поправка на јамките на семафорите

8

Градски улици и булевари

обиколка и конрола на вертикална сигнализација
Вторник, Мај 09, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ВТОРНИК/ 09.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

к-ца бул.Свети Климент Охридски со бул.Теодосиј Гологанов

асфалтирање на велосипедска патека

2

бул.Александар Македонски кружен тек кај х.„Континентал“

асфалтирање со завршен слој на оштетен коловоз

3

ул.Ѓорче Петров

ископ на земјан материјал за изградба на  велопатека

4

ул.Црногорска со сите краци

ископ  и подготовка за асфалтирање на улицата со краците

5

велосипедско - ролерска патека на кеј на река Вардар, Лисиче

подготовка за асфалтирање

6

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

7

к-ца бул.Александар Македонски со ул.16 та Македонска Бригада

поправка на јамките на семафорите

8

мост Гоце Делчев

санација на оптички кабел со 24 влакна

9

ул.Франклин Рузвелт

обележување на хоризонтална сигнализација

10

Градски сообраќајници

обиколка и контрола на вертикална сигнализација
Среда, Мај 10, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /СРЕДА/ 10.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.Партизански Одреди потег од мост Влајко кон кружниот тек

ископ за ролерско-велосипедска патека

2

ул.Црногорска со сите краци

ископ  и подготовка за асфалтирање на улицата со краците

3

бул.Александар Македонски кружен тек кај х.„Континентал “

поставување бехатон плочи на тротоарите

4

ул.Ѓорче Петров (потег од ул.Знеполе до семафори кај општината)

ископ на земјан материјал за изградба на  велопатека

5

кеј на река Вардар, Лисиче -Аеродром

подготовка за асфалтирање на ролерско-велосипедска патека

6

бул.Партизански Одреди пред мост Обединети нации

нивелирање на канализациони шахти

7

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

8

к-ца ул.Орце Николов и ул.Никола Тесла

монтажа на јамки на семафорите

9

Семафоризирани крстосници

редовна контрола и обиколка

10

ул.Беласица

обележување на хоризонтална сигнализација

11

ул.Френклин Рузвелт

поставување на катадиоптри

12

Градски сообраќајници

обиколка и контрола на вертикална сигнализација
Петок, Мај 12, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /петок/ 12.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.Партизански Одреди потег од мост Влајко кон кружниот тек

ископ за ролерско-велосипедска патека

2

ул.Црногорска со сите краци

ископ  и подготовка за асфалтирање на улицата со краците

3

кружен тек бул.Александар Македонски х.Континентал

поставување на бехатон плочи на тротоари

4

ул.Ѓорче Петров (потег од ул.Знеполе до семафори кај општината)

ископ на земјан материјал за изградба на  велопатека

5

кеј на река Вардар, Лисиче -Аеродром

подготовка за асфалтирање на ролерско-велосипедска патека

6

бул.Партизански Одреди пред мост Обединети нации

нивелирање на канализациони шахти

7

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

8

кеј на корито на река Вардар под „мостот на Цивилизации“

обнова камени косини

9

к-ца бул.Кочо Рацин и ул.11ти Октомври

монтажа на јамки на семафорите

10

семафоризирани крстосници

редовна контрола и обиколка

11

бул.Фебруарски Поход

машинско обележување на хоризонтална сигнализација

12

бул.Видое Смилевски бато

рачно обележување на хоризонтална сигнализација

13

градски сообраќајници

обиколка и контрола на вертикална сигнализација
Понеделник, Мај 15, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ПОНЕДЕЛНИК/ 15.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.Партизански Одреди потег од мост Влајко кон кружниот тек

поставување на тампон  слој на велосипедска патека

2

ул.Црногорска со сите краци

подготовка за асфалтирање на улицата со краците

3

улици во општина Бутел

санација на ударни дупки

4

Градска куќа, кај дирекција на Водовод

асфалтирање на пристапна патека до кеј на р.Вардар

5

кеј на река Вардар, Лисиче -Аеродром

подготовка за асфалтирање и асфалтирање на ролерско-велосипедска патека

6

ул. Ѓорче Петров

нивелирање на канализациони шахти

7

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

8

кеј на корито на река Вардар под „мостот на Цивилизации“

обнова камени косини

9

бул.Партизански Одреди  кај објект „Симпо“

ископ за префрлување на VMS-(знак со променлива содржина) потег од десна страна кон Центар во средишното зеленило

10

семафоризирани крстосници

редовна контрола и обиколка

11

бул.Партизански Одреди ТЦ„Буњаковец“ кај аптека Зегин

обележување на автобуска постојка

12

бул.Видое Смилевски Бато

рачно и машинско обележување на хоризонтална сигнализација

13

Градски сообраќајници

обиколка и контрола на вертикална сигнализација
Вторник, Мај 16, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ВТОРНИК/ 16.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

с.Стајковци

реконструкција на улици

2

ул.Црногорска со сите краци

асфалтирање на улицата со краците

3

улици во општина Бутел

санација на ударни дупки

4

улици во Ѓорче Петров(потег од ул.Знеполе до семафори кај општината)

изградба на тротоари - земјани работи

5

бул.Кузман  Јосифовски Питу  Веро Џамбо

поставување на заштитни столбиња

6

кеј на р.Вардар кај МРТВ

изведба на хелиодром, изградба на рампа и платформа

7

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

8

кеј на корито на река Вардар под „мостот на Цивилизации“

обнова камени косини

9

бул.Партизански Одреди  кај објект „Симпо“ средишно зеленило

ископ за префрлување на VMS-(знак со променлива содржина) потег од десна страна кон Центар во средишното зеленило

10

семафоризирани  к- ци во град Скопје

редовна контрола и обиколка

11

семафоризирани  к- ци во град Скопје

замена на прегорени лед модули на конзолни столбови на семафорите

12

ролерско-велосипедска патека на кеј на река Вардар Горно Лисиче

обележување на хоризонтална сигнализација
Четврток, Мај 18, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ЧЕТВРТОК/ 18.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

с.Стајковци

реконструкција на улици

2

бул.Свети Климент Охридски

отстранување на бехатон плочи,спштање на рабници и земјан ископ за изградба на пешачко острово

3

ул.Црногорска со сите краци

подготовка за асфалтирање на улицата со краците

4

крст Водно

партерно уредување околу плато кај крстот

5

општина Ѓорче Петров (потег од ул.Знеполе до семафори кај општината)

изградба на тротоари - земјани работи

6

бул.Кузман  Јосифовски Питу  Веро Џамбо

поставување на заштитни столбиња

 

7

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

8

кеј на корито на река Вардар под „мостот на Цивилизации“

обнова камени косини

9

бул.Партизански Одреди

обележување на велосипедска патека

10

бул.АСНОМ

обележување на велосипедска патека

11

к-ца бул.Гоце Делчев со бул.Крсте Мисирков

поправка на јамки на семафори

12

бул.Партизански Одреди  кај објект „Симпо“ средишно зеленило

ископ за префрлување на VMS-(знак со променлива содржина) потег од десна страна кон Центар во средишното зеленило
Петок, Мај 19, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ПЕТОК/ 19.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

с.Стајковци

реконструкција на улици

2

бул.Свети Климент Охридски

ископ  за велосипедска патека

3

општина Ѓорче Петров (потег од ул.Знеполе до семафори кај општината)

изградба на тротоари - земјани работи

4

ул.Коце Металец

санација на заштитни столбчиња

5

бул.Партизански Одреди спроти Соборен Храм

поставување на заштитни столбчиња

6

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

7

кеј на корито на река Вардар под „мостот на Цивилизации“

обнова камени косини

8

бул.Илинден потег од к-ца со ул.Никола Тесла до средно училиште „Орце Николов“

ископ за поставување на знак со променлива содржина-  VMS

9

бул.Св.Климент Охридски кај Влада на РМ

отстранување на боја од пешачки премини и ново обележување на хоризонтална сигнализација

10

бул.Партизански Одреди  кај објект „Симпо“ средишно зеленило

ископ и поставување на инсталација за VMS-(знак со променлива содржина) потег од десна страна кон Центар во средишното зеленило
Понеделник, Мај 22, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ПОНЕДЕЛНИК/ 22.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.Партизански Одреди

земјан ископ и сечење на асфалт за велосипедска патека

2

бул.Свети Климент Охридски

ископ  за велосипедска патека

3

бул.Свети Климент Охридски

монтажа на велосипедски лантерни

4

бул.Свети Климент Охридски  

обележување на хоризонтална сигнализација и поставување на вертикална сигнализација

5

с.Стајковци

реконструкција на улица

6

ул.Ѓорче Петров(потег од ул.Знеполе до семафори кај општината)

изградба на тротоари - земјани работи

7

бул.Партизански Одреди спроти Соборен Храм

поставување на заштитни столбчиња

8

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

9

кеј на корито на река Вардар под „мостот на Цивилизации“

обнова камени косини

10

бул.Илинден потег од к-ца со ул.Никола Тесла до средно училиште „Орце Николов“

ископ за поставување на знак со променлива содржина-  VMS
Вторник, Мај 23, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ВТОРНИК/ 23.05.2017г (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.Св.Климент Охридски

санација на ударни дупки

2

ул.Црногорска со краците

асфалтирање

3

с.Стајковци

реконструкција на улици

4

Водно/Нерези

санација на ударни дупки 

5

бул.Партизански Одреди спроти Соборен Храм

поставување на заштитни столбчиња

6

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

7

кеј на корито на река Вардар под „мостот на Цивилизации“

обнова камени косини

8

бул.Илинден потег од к-ца со ул.Никола Тесла до средно училиште „Орце Николов“

ископ за поставување на знак со променлива содржина-  VMS

9

бул.Партизански Одреди кај ТЦ „Лептокарија“

обележување на велосипедска патека

10

бул.Партизански Одреди  спроти Порта Буњаковец

обележување на автобуска постојка
Четврток, Мај 25, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ЧЕТВРТОК/ 25.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

Централно градско подрачје

санација на ударни дупки

2

ул.Црногорска со краците

асфалтирање

3

с.Стајковци

реконструкција на улици

4

Водно/Нерези

санација на ударни дупки 

5

бул.Партизански Одреди спроти Соборен Храм

поставување на заштитни столбчиња

6

кружен тек на бул.Метрополит Тодосиј Гологанов

санација на денилеатори

7

бул.Св.Климент Охридски

обележување на хоризонтална сигнализација

8

Градски улици

Контрола и обиколка на вертикална сигнализација

9

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

10

кеј на корито на река Вардар под „мостот на Цивилизации“

обнова камени косини

11

бул.Илинден потег од к-ца со ул.Никола Тесла до средно училиште „Орце Николов“

ископ за поставување на знак со променлива содржина-  VMS

12

кеј на р.Вардар кај МРТВ

изведба на хелиодром, изградба на рампа и платформа
Петок, Мај 26, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /петок/ 26.05.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

улици во општина Бутел

санација на ударни дупки

2

ул.Црногорска со краците

подготовка за асфалтирање

3

с.Стајковци

реконструкција на улици

4

Водно/Нерези

санација на ударни дупки 

5

парк „Македонија“

уредување на патеките во паркот, поставување тампон за Скопскиот цветен фестивал

6

градска плажа кај Камен мост

поставување на песок

7

бул.Св.Климент Охридски

обележување на хоризонтална сигнализација на коловоз и велосипедска патека

8

Градски улици

контрола и обиколка на вертикална сигнализација

9

кеј на река Вардар

чистење на косините на реката

10

кеј на корито на река Вардар под „мостот на Цивилизации“

обнова камени косини

11

бул.Илинден потег од к-ца со ул.Никола Тесла до средно училиште „Орце Николов“

ископ за поставување на знак со променлива содржина-  VMS

12

кеј на р.Вардар кај МРТВ

изведба на хелиодром, изградба на рампа и платформа

13

семафоризирани крстосници

обиколка и контрола
Дневни настани   Промоции      
Барај