Настани
Месечен преглед
Месечен преглед
Сите настани
Сите настани
Неделен преглед
Неделен преглед
Дневен преглед
Дневен преглед
Категории
Категории
Барај
Барај
Преземи како iCal
Преземи како iCal
Печати
Печати
Целосен преглед Среда, Септември 20, 2017
 Август 2017Септември 2017Октомври 2017
Петок, Септември 01, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ПЕТОК/01.09.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.АСНОМ кај ФФМ Ново Лисиче

поставување на мрежа на оградата на парк за миленици

2

ул.Христијан Тодоровски Карпош потег Чаир Бутел

санација на бехатон плочи на островца

3

бул.Борис Трајковски

прекоп за поставување на инсталација на семафори

4

к-ца бул.Борис Трајковски влез во Стаклара

провлекување на кабли, монтажа на семафорски столбови и правење на редни клеми од семафорски столбови

5

Градски улици и булевари

заливање на пукнатини во асфалт со фугобит ноќна смена

6

 

 

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација
Понеделник, Септември 04, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ПОНЕДЕЛНИК / 04.09.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

ул.Антон Попов бр.4 општина Гази Баба нас.Економија

асфалтирање улица

2

бул.Кочо Рацин на потег од к-ца со ул.Мирче Ацев до бул.Кузман Јосифовски Питу

поставување на рабници на велопатека

3

ул.Тодор Александров

поставување на анкери за ограда

4

ул.Македонија

монтрирање на рампа

5

ул.Ѓорче Петров кон „Баумаркет“

рачно асфалтирање

6

бул.Борис Трајковски

санација ударни дупки

7

ул.Христијан Тодоровски Карпош потег Чаир Бутел

санација на бехатон плочи на островца

8

к-ца бул.Кочо Рацин кај Црвен крст

санација на бехатон плочи на островца

9

ул.65 и ул.63 нас.Волково

подготовка  за асфалтирање на улиците

10

Усјански канал

чистење на каналот

11

к-ца бул.Киро Глигоров -влез 1

провлекување на сигнални кабли низ семафорски шахти и кабловици, монтажа на 2 конзолни и 6 обични семафорски столбови и изработка на чешли и редни клими со поврзување на заземјување во семафорски столбови

12

Градски улици и булевари

заливање на пукнатини во асфалт ноќна смена

13

 

 

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација
Вторник, Септември 05, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ВТОРНИК / 05.09.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

ул.Антон Попов бр.4 општина Гази Баба нас.Економија

асфалтирање улица

2

бул.Кочо Рацин на потег од к-ца со ул.Мирче Ацев до бул.Кузман Јосифовски Питу

поставување на рабници на велопатека

3

бул.Партизански Одреди кај ТЦ „Буњаковец“

санација на заштитни столбчиња

4

ул.Ѓорче Петров кон „Баумаркет“

рачно асфалтирање на пешачка патека

5

ул.Шуто Оризари кај затворот

санација ударни дупки

6

ул.Христијан Тодоровски Карпош потег Чаир Бутел

санација на бехатон плочи на островца

7

ул.65 и ул.63 нас.Волково

подготовка  за асфалтирање, реконструкција на улиците

8

кеј на р.Вардар

чистење на косините на реката

9

к-ца бул.Борис Трајковски со ул.Јабланица

демонтажа на семафорски столбови

10

Градски улици и булевари

заливање на пукнатини во асфалт ноќна смена

11

 

 

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација
Среда, Септември 06, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / СРЕДА / 06.09.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

ул.Антон Попов бр.4 општина Гази Баба нас.Економија

асфалтирање улица

2

бул.Кочо Рацин на потег од к-ца со ул.Мирче Ацев до бул.Кузман Јосифовски Питу

поставување на рабници на велопатека

3

бул.Гоце Делчев

поставување заштитни столбчиња

4

ул.Ѓорче Петров кон „Баумаркет“

рачно асфалтирање на пешачка патека

5

с.Рашче

подготовка за асфалтирање на автобуска постојка

6

ул.Христијан Тодоровски Карпош потег Чаир Бутел

санација на бехатон плочи на островца

7

ул.65 и ул.63 нас.Волково

подготовка  за асфалтирање, реконструкција на улиците

8

Усјански канал

чистење на каналот

9

кеј на река Вардар

чистење на  косините на реката

10

потег бул.Борис Трајковски од к-ца со стаклара до к-ца влез 1 и  ул.Јабланица

провлекување на кабел за координација

11

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

12

Градски улици и булевари

заливање на пукнатини во асфалт ноќна смена

13

 

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација
Четврток, Септември 07, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ЧЕТВРТОК/ 07.09.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

Дневен распоред за работа ден: четврток дата: 07.09.2017г.

Локација

Работна позиција

1

Автокоманда спроти Ветерина

партерно уредување во парк

2

бул.Кочо Рацин на потег од к-ца со ул.Мирче Ацев до бул.Кузман Јосифовски Питу

поставување на рабници на велопатека

3

бул.Гоце Делчев

санација на прекоп

4

ул.Ѓорче Петров кон „Баумаркет“

прекоп на  пешачка патека

5

с.Рашче

асфалтирање на автобуска постојка

6

ул.63 нас.Волково

подготовка  за асфалтирање, реконструкција на улиците

7

Усјански канал

чистење на каналот

8

кеј на река Вардар

чистење на  косините на реката

9

бул.Борис Трајковски влез 1 до к- ца со  ул.Јабланица

провлекување на кабел за координација

10

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

11

Градски улици и булевари

заливање на пукнатини во асфалт ноќна смена

12

 

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација
Понеделник, Септември 11, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ПОНЕДЕЛНИК / 11.09.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.Кочо Рацин на потег од к-ца со ул.Мирче Ацев до бул.Кузман Јосифовски Питу

поставување на рабници на велопатека

2

ул.Ѓорче Петров кон „Баумаркет

рачно асфалчтирање  пешачка патека

3

ул.Ѓорче Петров кон „Баумаркет“

нивелирање шахти на велосипедска патека

4

крак од ул.Радишанка - Бутел

санација на постоечка улица и подготовка за асфалтирање

5

ул.63 нас.Волково

подготовка  за асфалтирање

6

Усјански канал

чистење на каналот

7

потег бул.Борис Трајковски од новопроектираната семафоризирана к-ца кон к-цата со ул.Јабланица

провлекување на кабел за координација на семафорите

8

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

9

Градски улици и булевари

заливање на пукнатини во асфалт ноќна смена

10

 

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација
Вторник, Септември 12, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ВТОРНИК / 12.09.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

бул.Кочо Рацин на потег од к-ца со ул.Мирче Ацев до бул.Кузман Јосифовски Питу

поставување на рабници на велопатека

2

ул.Ѓорче Петров кон „Баумаркет

рачно асфалчтирање  пешачка патека

3

ул.808 и ул.Фебруарски Поход

санација на ударни дупки

4

ул.63 нас.Волково

подготовка  за асфалтирање

5

Усјански канал

чистење на каналот

6

бул.Борис Трајковски

поставување на темели и шахти за семафори

7

потег бул.Борис Трајковски од влез2  к-ца до к-цата со ул.Јабланица

провлекување на кабел за координација на семафорите

8

к-ца бул.8ми Септември со бул.Илинден

санација на јамки на семафори

9

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

10

 

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација
Среда, Септември 13, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /СРЕДА/ 13.09.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.Кочо Рацин на потег од к-ца со ул.Мирче Ацев до бул.Кузман Јосифовски Питу

поставување на рабници и тампон слој на велосипедска патека

2

ул.Ѓорче Петров кон „Баумаркет“

ископ на земјан материјал за изградба на пешачка патека

3

ул.63 нас.Волково

подготовка  за асфалтирање

4

Усјански канал

чистење на каналот

5

бул.Борис Трајковски

поставување на темели и шахти за семафори

6

потег бул.Партизански Одреди со ул.Франклин Рузвелт

санација на јамки на семафори

7

к-ца бул.8ми Септември со бул.Илинден

санација на јамки на семафори

8

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

9

 

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација
Четврток, Септември 14, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ЧЕТВРТОК / 14.09.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.Кочо Рацин на потег од к-ца со ул.Мирче Ацев до бул.Кузман Јосифовски Питу

подготовка за асфалтирање на велосипедска патека и поставување на канализациони шахти

2

ул.Ѓорче Петров кон „Баумаркет“

ископ на земјан материјал за изградба на пешачка патека

3

ул.65 нас.Волково

асфалтирање

4

ул.63 нас.Волково

подготовка за асфалтирање

5

Усјански канал

чистење на каналот

6

бул.Борис Трајковски

поставување на темели и шахти за семафори

7

к-ца бул.Партизански Одреди со бул.8-ми Септември

санација на јамки на семафори

8

к-ца бул.Партизански Одреди со пешачки премин хотел

„ Карпош“

санација на јамки на семафори

9

к-ца бул.Александар Македонски со пешачки премин на фабрика „Алкалоид“

санација на јамки на семафори

10

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

11

 

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација
Петок, Септември 15, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ПЕТОК / 15.09.2017Г. (8:00 am - 4:00 pm)

Локација

Работна позиција

1

бул.Кочо Рацин на потег од к-ца со ул.Мирче Ацев до бул.Кузман Јосифовски Питу

подготовка за асфалтирање на велосипедска патека и реконструкција на канализациони шахти

2

ул.Ѓорче Петров кон „Баумаркет“

ископ на земјан материјал за изградба на пешачка патека

3

ул.Козле

санација на ударни дупки

4

ул.63 нас.Волково

подготовка за асфалтирање

5

Усјански канал

чистење на каналот

6

к-ца бул.Борис Трајковски со бул.Србија

санација на јамки на семафори

7

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

8

 

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација

9

Градски улици и булевари

заливање на пукнатини во асфалт ноќна смена
Понеделник, Септември 18, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА /ПОНЕДЕЛНИК/ 18.09.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

1

бул.Кочо Рацин на потег од к-ца со ул.Мирче Ацев до бул.Кузман Јосифовски Питу

подготовка за асфалтирање на велосипедска патека и реконструкција на канализациони шахти

2

ул.Ѓорче Петров кон

„Баумаркет“

ископ на земјан материјал за изградба на пешачка патека

3

бул.Александар Македонски кај пиц.Смок /

бул.Кочо Рацин

санација на рабници /

демонтирање на бехатон плочки

4

ул.11 во нас.Кисела Вода

ископување и подготовка за асфалтирање

5

Љуботенски пат

подготовка за асфалтирање

6

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

7

 

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација

8

Градски улици и булевари

заливање на пукнатини во асфалт ноќна смена
Вторник, Септември 19, 2017
ДНЕВЕН РАСПОРЕД ЗА РАБОТА / ВТОРНИК / 19.09.2017г. (8:00 am - 4:00 pm)

 

Локација

Работна позиција

Раководители на бригада

1

ул.11  Кисела Вода

ископ за проширување  на улица

Исаку Рамиз

2

бул.Кочо Рацин на потег од к-ца со ул.Мирче Ацев до бул.Кузман Јосифовски Питу

демонтажа на бехатон плочи на велосипедска патека

Тони Трајковски

3

ул.Ѓорче Петров кон

„Баумаркет“

ископ на земјан материјал за изградба на пешачка патека

Бурхан

Исаку

4

бул.Партизански Одреди

санација на ударни дупки

Ивановски Боро

5

бул.8ми Септември

санација на ударни дупки

Ивановски Боро

6

бул.Борис Трајковски

поставување на темели и шахти за семафори

Апостоловски Ѓоко

7

Усјански канал

чистење на каналот

Равановски Јован

8

семафоризирани крстосници

контрола и обиколка

Иле Здравевски

9

потег бул.Борис Трајковски на к-ца влез во Стаклара и к-ца влез 1

монтажа на семафорски лантерни на конзолни столбови

Иле Здравевски

10

 

Градски улици и булевари

ноќно обележување на хоризонтална сигнализација

Добревски Маријан

11

бул.Фебруарски Поход

заливање на пукнатини во асфалт ноќна смена

Колеќевски Благоја
Дневни настани   Промоции      
Барај