Активности

nova_za_veb

Санација на ударни дупки со топол асфалт

27.03.2012година

Екипите на ЈП Улици и  патишта - Скопје по налог на Град Скопје, изминативе денови употребија 100тони топла асфалтна маса за  санација на ударните дупки на главните сообраќајници во градот.

Беа санирани оштетувањата на булевар Војводина, ул.881, ул.Благоја Стефковски, ул.Шуто Оризари, ул.Лазар Поп Трајков, ул.Бапчор, ул. Волковска, ул.Антон Попов, ул.Димо Хаџи Димов, ул.Радишанска и пат до Матка.

Санацијата на ударните дупки продолжува и на останатите сообраќајници, каде што ќе има потреба да се асфалтираат оштетувањата со користење на  топла асфалтна маса.

veb_buska

Обележани автобуските постојки во градот

27.04.2012година

Екипите на ЈП Улици и  патишта - Скопје по налог на Град Скопје, изминативе деновиве ги обележаа  автобуските постојки на голем дел од градските сообраќајници.

Обележувањето се изведуваше со жолта боја, а автобуски постојки се бележеа на булеварот Свети Климент Охрдиски, Јужниот Булевар, бул.Партизански Одреди, ул.Ѓорче Петров, булеварот Видое Смилевски Бато и потегот од ул.Народен Фронт кон ул.Васил Ѓорѓов (на овој потег беше изведена измена на сообраќајниот режим од двонасочна во еднонасочна улицата, а беше поставена и вертикалната сигнализација).

Освен бележењето на автобуски постојки, од изминатата недела започна и обележувањето на училиштата ознаките „ШКОЛО“ изведувано со бела боја, како и пешачките премини.

Досега екипите ги обележаа  ОУ „Димитар Македонски“ и ОУ„Гоце Делчев“ во населбата Лисиче, а пешачки премини се обележани на Јужниот Булевар и во наредните денови продолжуваат и во останатите училишта во градот.

istewe_na_semaforit

Чистење и замена на лед модулите на семафорите во градот

26.03.2012година

Екипите на Улици и патишта Скопје по налог на Градот, покрај секојдневната котрола и обиколка на семафоризираните крстосници во градот, деновиве ги чистеа семафорите и ги заменуваа старите дотрајани лед модули на семафорите со нови.Замената на дотрајаните лед модули со нови беше извршена на семафорите на раскрсниците ул.Никола Карев со бул.Кузман Јосифовски Питу, р-ца ул.Никола Карев со ул.Ѓуро Ѓоновиќ, бул.Кузман Јосифовски Питу со влез во Транспортен Центар и бул.Кузман Јосифовски Питу со ул.Борис Кидрич. Екипите на Улици и патишта Скопје, задолжени за контрола на светлосната сигнализација на семафоризираните крстосници во градот и во наредниве денови продолжуваат со котролата на семафорите и интервенираат според потребите

obelezana_rolerska_pateka

Обележана новата ролерско-велосипедска патека на кеј на Вардар

13.03.2012година

Екипите на ЈП Улици и  патишта - Скопје по налог на Град Скопје, изминативе деновиве ја обележаа хоризонталната сигнализација на новата ролерско - велосипедската патека, која денес официјално и беше промовирана од страна на Градоначалникот Коце Трајановски.

На патеката беа обележани пешаки премини и подолжни линии, а беше поставена и вертикалната сигнализација за велосипедисти и пашаци.

Патеката е долга 3000метри и широка 4,4метри, а се протега на левата страна од кејот на р.Вардар, односно од булеварот Гоце Делчев до булеварот 8ми Септември