Улици кои ги одржува општина ШУТО ОРИЗАРИ

Улици кои ги одржува општина Шуто Оризари

ул.Антонин Дворжак(со краците)

ул.Брегалница

ул.Брсјачка Буна

ул.Бутелски Венец

бр.1137

бр.1138

бр.1140

бр.1166

бр.1173

бр.1174

ул.Вашингтонска

ул.Виничка

ул.Волт Дизни

ул.Виетнамска

ул.Галичица

ул.Гарибалди

ул.Гарсија Лорка

ул.Гвадалахара

ул.Демирхисарска

ул.Диме Мечето

ул.Дринска

ул.Ѓорѓи Пенков

ул.Злетовска

ул.Иљо Војовда

ул.Јуриј Розантел

ул.Карабуница

ул.Кипарска

ул.Клисурска

ул.Мелничка

ул.Метохиска

ул.Морава

ул.Нов Живот

ул.Овчеполска

ул.Патрис Лулумба

ул.Пелагонија

ул.Плачковица

ул.Рељо Шестокрило

ул.Селечка Планина

ул.Слан Дол

ул.Страцинска

ул.Тиквешка

ул.Црноок

ул.Че Гевара

ул.Хаџи Јован Шишков

ул.Шуто Оризари

 

За повеќе информации посетете го сајтот на општина Шуто Оризари.