Улици кои ги одржува општина САРАЈ


улици во нас.Арнакија

улици во нас.Бојане

улици во нас.Буковиќ

улици во нас.Горно Свиларе

улици во нас.место Грчец

улици во нас.мето Дворце

улици во нас.место Долно Свиларе

улици во нас.место Кондово

улици во нас.место Копаница

улици во нас.место Крушопек

улици во нас.место Ласкарци

улици во нас.место Љубин

улици во нас.место Паничари

улици во нас.место Радуша

улици во нас.место Рашче

улици во нас.место Рудник Радуша

улици во нас.место Семениште

улици во нас.место Чајлане

улици во нас.место Глумово

улици во нас.место Матка

улици во нас.место Шишево

улици во нас.место Скопје-Сарај

 

 

За повеќе информации посетете го сајтот на општина Сарај.