Улици кои ги одржува општина БУТЕЛ

 

ул.АФЖ

ул.Александар Бујнов(со сите краци)

ул.Александар Турунџов(со сите краци)

ул.Алпи

ул.Амди Демир

ул.Андре Мазон

улици за градски гробишта Бутел

ул.Бетовенова

ул.Блажо Нешков

ул.Благоја Вујов

ул.Боца Иванова

ул.Боро Кралевски

ул.Боро Менков

ул.Босна и Херцеговина

ул.Вељуса

ул.Галичник

ул.Груица Војвода

ул.Дабница

ул.Душко Поповиќ

ул.Ѓоце Стојчевски

ул.Ѓорѓи Костовски

ул.Ѓоре Ѓорески

ул.Зуфер Мусиќ

ул.Иван Манолев(Алекса Дундиќ)

ул.Качанички Пат

ул.Кирил Манчев

ул.Киро Димишков

ул.Коле Канински

ул.Коста Христовски

ул.Костурска

ул.Краишка

ул.Лазо Дренков

ул.Лазо Москов

ул.Лопушник

ул.Љуба Ивановиќ

ул.Љубо Петровиќ

улици во село Љубанци

улици во село Љуботен

ул.Македонско - Косовска Бригада

ул.Мара Междуречка

ул.Марјан Лазевски

ул.Марко Крале

ул.Милан Коменоски

ул.Мостарска

ул.Мрежичка

ул.Натанаил Кучевишки

ул.Неделко Шариќ

ул.Никола Петров

ул.Петар Манџуков

ул.Петко Јанчевски

ул.Петре Чангов

ул.Пребондова

ул.Приштинска

ул.Призренска

улици во село Радишани

ул.Рамно

ул.Рокомија(со сите краци)

ул.Рудо

ул.Симче Настевски

ул.Скоевска

ул.Софре Марковски

ул.Тале Христов

ул.Томе Пуре

ул.Хо Ши Мин

ул.Христо Батаџиев (Неретва)

ул.Црвени Брегови

 

 

 

 

 

 

 

 

За повеќе информации посетете го сајтот на општина Бутел.